Cuộc sống học đườngCuộc sống học đường

Chúng tôi sẽ giới thiệu các hoạt động của sinh viên.

Chúng tôi sẽ giới thiệu con đường sự nghiệp của sinh viên trường Cao đẳng Kinh doanh Quốc tế Hiroshima, cơ sở vật chất nơi họ sống trong cuộc sống hàng ngày và các sự kiện được tổ chức trong suốt cả năm.