Hồ sơHướng dẫn trường học

Cao đẳng Kinh doanh Quốc tế Hiroshima

địa chỉ 〒720-0812
1-2-3 Kasumicho, Thành phố Fukuyama, Tỉnh Hiroshima
Tel 084-922-7667
(※海外から)0081-84-922-7667
fax 084-922-7668
(※海外から)0081-84-922-7668
thư điện tử nihongo@hibc.jp
Tiếp cận giao thông vận tải Khoảng 5 phút đi bộ từ Ga JR Fukuyama
・Khoảng 1 phút đi bộ từ Trạm xe buýt Hisamatsu-do
  • Cao đẳng Kinh doanh Quốc tế Hiroshima
  • Cao đẳng Kinh doanh Quốc tế Hiroshima
  • Cao đẳng Kinh doanh Quốc tế Hiroshima

Trung tâm đào tạo, Trường Cao đẳng Kinh doanh Quốc tế Hiroshima

địa chỉ 〒720-0067
1-7-11 Nishimachi, Thành phố Fukuyama, Tỉnh Hiroshima
Tòa nhà Grants II
Tel 084-922-7667
fax 084-922-7668

About当校について