Ký túc xá sinh viênKý túc xá sinh viên

Học viện Kinh doanh Quốc tế Hiroshima có trang bị đầy đủ ký túc xá cho sinh viên.
Sinh viên có thể sống thoải mái trong ký túc xá có trang thiết bị mới nhất.

NISHIMACHI. PLAZA

Kế hoạch sàn 1K