GreetingLời chào

Trong những năm gần đây, tình hình kinh tế châu Á đang phát triển nhanh chóng, nhu cầu tìm hiểu và hợp tác lẫn nhau giữa các quốc gia ngày càng tăng.
Ở khu vực Chugoku cũng vậy, số lượng các công ty hợp tác với các công ty nước ngoài ngày càng tăng,
nhiều công ty cần nguồn nhân lực từ các nước Châu Á, mặt khác với thực trạng hiện nay các điều phối viên có thể giao dịch với các nước Châu Á,
nguồn nhân lực phiên dịch và quản lý sau khi tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng còn thiếu nhiều và sự giao tiếp, hiểu biết lẫn nhau là chưa đầy đủ. Cho đến nay,
học viện kinh doanh quốc tế Hiroshima đã và đang giữ vững vai trò là nơi thực hành trao đổi và giao lưu quốc tế tại Fukuyama.
Cùng với sự thay đổi của thời đại, việc giao lưu nguồn nhân lực giữa các quốc gia trở nên sôi động hơn, để đào tạo ra những nhân tài quốc tế thực sự, trường chúng tôi cũng góp phần tiếp nhận sinh viên nước ngoài trong nhiều năm.Là một tổ chức giáo dục và đào tạo quốc tế, chúng tôi tiếp tục có trách nhiệm phát triển nguồn nhân lực đóng góp vào sự hợp tác hữu nghị và giao lưu quốc tế, cho cả sinh viên nước ngoài và sinh viên Nhật Bản. Hãy cùng “ học tập ” tại ngôi trường đa quốc gia của chúng tôi, hướng tới mục tiêu trở thành một nhân tài quốc tế , người gánh vác tương lai của đất nước chúng ta !

校長先生 Mine Kaneshiro

Học viện Kinh doanh Quốc tế Hiroshima là một cơ sở giáo dục tiếng Nhật ở vùng Chugoku kể từ khi thành lập, khi quá trình toàn cầu hóa diễn ra nhanh chóng, văn hóa ,
nền kinh tế của Nhật bản đang lan rộng đến các nước trên thế giới và hoạt động trao đổi nguồn nhân lực từ nước ngoài đến Nhật Bản cũng diễn ra ngày càng sôi động trên nhiền lĩnh vực khác nhau. Trước yêu cầu của sự thay đổi toàn cầu, chúng tôi hướng tới mục tiêu thúc đẩy tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau với các nước thông qua việc giáo dục tiếng Nhật,
đồng thời phát triển nguồn nhân lực làm cầu nối cho sự giao lưu giữa các nền văn hóa. Và tôi muốn hỗ trợ để các bạn có thể yên tâm sinh sống và học tập ở Fukuyama, một thị trấn yên tĩnh ở vùng biển nội địa Seto.

校長先生 Tatsuki Kaneshiro