Nhập họcHướng dẫn nhập học

Trường Cao đẳng Kinh doanh Quốc tế Hiroshima hiện đang tìm kiếm sinh viên ghi danh vào tháng 4.

Trường Cao đẳng Kinh doanh Quốc tế Hiroshima hiện đang tìm kiếm sinh viên ghi danh vào tháng 4.