Privacy PolicyChính sách bảo mật

Trường Kinh doanh Quốc tế Hiroshima (“Trường chúng tôi”). hiểu rõ được tầm quan trọng của thông tin cá nhân.
Sử dụng và bảo vệ đúng cách, để quản lý an toàn bảo mật thì chúng tôi sử dụng
chính sách và hoạt động như sau :<:p>

1. Định nghĩa về thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân là thông tin liên quan về cá nhân, bao gồm tên, địa chỉ và số điện thoại , từ đó xác định một cá nhân thông qua tên công ty, tên trường hoặc mô tả khác. Ngoài ra, trong trường hợp ngay cả khi thông tin này không thể xác định được, thì có thể dễ dàng so sánh với các thông tin khác
Về tính hiệu quả ,thông tin cá nhân cũng chứa nội dung nhận dạng cá nhân.

2. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp trong phạm vi sử dụng sau đây.
・Trả lời câu hỏi của bạn
・Quản lý nội dung giao dịch với các tổ chức khác nhau
・Hoạt động tuyển dụng
・Quản lý nguồn nhân lực
・Mục đích sử dụng thông báo khi cung cấp các dịch vụ khác

3. Công khai và cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Chúng tôi sẽ công khai hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba ngoại trừ các trường hợp sau:
・ Trong trường hợp được sự đồng ý
・ Khi ủy thác toàn bộ hoặc một phần thông tin cá nhân liên quan đến việc xử lý thông tin
・ Khi công khai hoặc cung cấp dữ liệu thống kê ở trạng thái không xác định được người đó
・ Khi luật pháp yêu cầu tiết lộ / cung cấp
・ Trong trường hợp khi cần thiết để bảo vệ tính mạng con người, cơ thể hoặc tài sản, phải được sự đồng ý của người đó.
・ Khi chính quyền quốc gia hoặc địa phương cần hợp tác thực hiện các công việc công
Tuy nhiên, việc nhận được sự đồng ý của người đó có thể cản trở việc thực hiện các công việc có liên quan.

4. Quản lý thông tin cá nhân

Theo luật pháp và quy định liên quan đến thông tin cá nhân, nhà trường phải quản lý thông tin cá nhân được cung cấp một cách minh bạch. Ngoài ra, chúng tôi thực hiện các biện pháp an toàn thích hợp và thực hiện hành động khắc phục kịp thời nếu có xảy ra sự cố ngoài ý muốn.

5. Về việc sử dụng cookie

Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi cung cấp cho khách hàng truy cập các tính năng cũng như việc sử dụng Cookie để phân tích.Khách truy cập có thể thay đổi cài đặt trình duyệt để vô hiệu hóa cookie nhưng trong trường hợp này, một số tính năng của trang web chúng tôi sẽ không sử dụng được.
Trang web của chúng tôi sử dụng Google Analytics, được thiết kế để hiểu cách quý khách truy cập vào trang web.
Chúng tôi không thu thập thông tin nhận dạng cá nhân thông qua Google Analytics của chúng tôi.
Dữ liệu được thu thập và xử lý theo Google Analytics và Chính sách bảo mật của Google.

Điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của Google Analytics.Vui lòng xem trang chủ của chúng tôi.
https://www.google.com/analytics/terms/jp.html

Các điều khoản và điều kiện của Google
https://policies.google.com/privacy

6. Yêu cầu công khai thông tin cá nhân, v.v.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu liên hệ.
Tuy nhiên chúng tôi có thể không tiết lộ thông tin cá nhân trong các trường hợp sau.
• Trong trường hợp có thể gây tổn hại đến tính mạng, thể chất, tài sản hoặc các quyền hoặc lợi ích khác của cá nhân hoặc bên thứ ba.
• Có nguy cơ cản trở nghiêm trọng việc thực hiện đúng hoạt động kinh doanh của nhà trường.
• Vi phạm các luật khác. Trân trọng